درباره ما
پخش ویدیو

داستان ما

گروه سیسکوتیک در زمینه طراحی فروش و اجرا سیستمهای حفاظتی و شبکه فعالیت می کند . با توجه به تغییر رویه بازار و با هدف بهبود کیفیت و ارائه بهتر خدمات در این گروه تصمیم به ارائه خدمات در فضای مجازی گرفته شد.

هدف ما

هدف ما بهبود سرعت و کیفیت ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مشتری می باشد.ما با خدمات پس از فروش با کیفیت سعی در پیشبرد این هدف داریم چرا که فروش آغاز تعهد ما نسبت به شماست.